Sorry, we ondersteunen geen Internet Explorer.

Mededeling voor reizigers

12.02.21 — 11:02

COVID-19 // Update van 12 februari 2021

Verlenging van het reisverbod tot 1 april, uitstel van de lancering van vluchten naar Mauritius en opening van de verkoop voor het winterseizoen 2021-2022.

Mevrouw, Meneer,

Beste Air Belgium-reiziger,

Ter herinnering, sinds 27 januari is reizen voor recreatieve / toeristische doeleinden van en naar België niet langer toegestaan. Passagiers moeten hun reis om ​​essentiële redenen kunnen rechtvaardigen.

Dit reisverbod was aanvankelijk gepland tot 1 maart 2021. Volgens de laatste updates van de website van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt toch dat deze maatregel verlengd wordt tot 1 april 2021

Deze nieuwe update dwingt ons helaas om de hervatting van onze vluchten naar de Franse Antillen uit te stellen tot en met vrijdag 2 april 2021.

Ten gevolge hiervan:

 • Als u een terugvlucht naar de Franse Antillen of naar België had voor 1 april 2021: u wordt omgeleid via een andere maatschappij. Onze klantenservice zal de komende dagen schriftelijk of telefonisch contact opnemen met alle passagier die door deze beslissing getroffen worden.
 • Indien u uw terugvlucht naar de Antillen of naar België moet maken met vertrek voor 1 april 2021: houd er rekening mee dat onze vluchten tot deze datum zijn opgeschort. U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw reis kosteloos uit te stellen naar een latere datum en onder dezelfde voorwaarden of om een ​​vergoeding te krijgen.*

Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres [email protected] met vermelding van: de naam van de passagiers, de referentie van uw dossier en de nieuwe gewenste reisdata of uw verzoek tot terugbetaling.

Om dezelfde redenen als hierboven vermeld en omdat Mauritius tot nader order gesloten blijft voor toeristen, zijn we ook genoodzaakt om de lancering van onze vluchten naar Mauritius vanuit Brussel-Zaventem naar 15 oktober 2021 uit te stellen.

Ten gevolge hiervan:

 • Bieden wij u de mogelijkheid om uw reis* uit te stellen of desgewenst van bestemming te veranderen: u kunt uw ticket naar Mauritius vervangen door een ticket naar Guadeloupe of Martinique. In dat geval verbinden wij ons er uiteraard toe om u het prijsverschil terug te betalen.
 • U kunt ook restitutie van uw ticket aanvragen.

Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres [email protected] met vermelding van: de naam van de passagiers, de referentie van uw dossier evenals de nieuwe gewenste reisdata en / of de bestemming, of uw verzoek om terugbetaling.

Belangrijk: als uw ticket is geboekt bij een reisbureau of via een online bureau, neem dan contact met hen op. Zij zullen de nodige wijzigingen aanbrengen omdat we zelf niet rechtstreeks kunnen ingrijpen.

Wij verwerken ieder verzoek individueel en in volgorde van prioriteit op basis van de dichtstbijzijnde vluchtdata. Gezien het aantal geimpacteerde passagiers, kan het enkele dagen duren voordat we op uw verzoek kunnen reageren. U kunt er zeker van zijn dat elk bestand zo snel mogelijk wordt verwerkt. Wij danken u voor uw begrip en geduld.

Ook al is Air Belgium op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verlenging van de maatregelen en de huidige situatie, het spijt ons uiteraard voor de gevolgen die dit met zich meebrengt voor al onze passagiers. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Ondanks al het bovenstaande zijn we blij om dit bericht positief af te sluiten door aan te kondigen dat onze vluchten voor het winterseizoen 2021-2022 vanaf nu te koop zijn. U kunt uw reis tot 360 dagen voor uw gewenste vertrekdatum boeken.

De instabiliteit en terugkerende veranderingen waar we allemaal mee te maken hebben, verminderen op geen enkele manier ons optimisme en ons enthousiasme bij het idee om u binnenkort weer te zien!

Tot zeer binnenkort,

Het Air Belgium-team

*Voor een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijk geplande reisdatum en in hetzelfde seizoen.

01.02.21 — 13:02

COVID-19 // Update van 1 februari 2021

De Franse autoriteiten eisen dat reizigers die van en naar de Antillen komen, een dwingende reden voorleggen

Geachte Air Belgium reiziger,

Mevrouw, mijnheer,

Naar aanleiding van de aankondigingen door de Franse autoriteiten op vrijdag 29 januari, worden nieuwe maatregelen genomen om het reizen naar overzeese gebieden te beperken. De varianten van het COVID-19-virus en hun hoge transmissiesnelheid hebben de Franse autoriteiten ertoe verplicht de toegangsvoorwaarden tot de eilanden Guadeloupe en Martinique te herzien.

Daarom willen we u informeren over het volgende:

 • Vanaf 31 januari 2021 moeten alle passagiers een dwingende reden om van en naar de Franse Antillen te reizen kunnen rechtvaardigen. Reizen voor recreatieve / toeristische doeleinden is niet meer toegelaten.

We willen onze passagiers, die binnenkort via een andere maatschappij worden omgeleid toch geruststellen. De retourvluchten naar België via het vasteland van Frankrijk blijven behouden en worden beschouwd als dwingende persoonlijke redenen.

Voor al uw vragen betreffende uw reservering, u kan een e-mail sturen naar [email protected] met vermelding van uw: namen, voornamen, telefoon- en reserveringsnummer.

We blijven optimistisch en vastberaden om onze activiteiten zo snel mogelijk te hervatten. Wij danken u nogmaals voor uw vertrouwen en hopen u zo snel mogelijk aan boord te mogen verwelkomen!

Tot die tijd willen we dat je gezond blijft en geniet van de goede momenten.

Tot ziens,

Het Air Belgium-team

23.01.21 — 10:01

COVID-19 // Update van 23 januari 2021

De Belgische regering verbiedt alle niet essentiële reizen van en naar België vanaf 27 januari tot 1 maart 2021. Reizen om essentiële redenen zijn wel toegestaan

De recente beslissingen van de Belgische regering die op 22 januari 2021 werden aangekondigd, bevestigen het verbodop reizen, behalve voor reizen om essentiële redenen. Deze nieuwe maatregelen dwingen ons helaas om onze vluchten van en naar de Franse Antillen tijdelijk op te schorten.

Daarom willen we u op de hoogte brengen van het volgende:

 • Onze vlucht op 26 januari 2021 Brussel Charleroi - Pointe-à-Pitre - Fort-de-France - Brussel Charleroi zal volgens schema worden uitgevoerd. 
 • Onze vluchten op 29 en 30 januari 2021 worden gecombineerd op één en dezelfde datum: die van 29 januari 2021. Deze twee vluchten zullen samengevoegd worden tot één enkele verbinding, waarvan u het schema hieronder gedetailleerd kan terugvinden.

Graag vestigen we uw aandacht op het feit dat vanaf 27 januari tot 1 maart reizen met recreatieve/toeristische doeleinden van en naar België niet langer is toegestaan. Passagiers moeten hun reis om een essentiële reden kunnen rechtvaardigen.

 • Onze vluchten zijn opgeschort van 30 januari 2021 tot 1 maart 2021. De situatie zal worden herbekeken op basis van de volgende regeringsbesluiten, maar voorlopig handhaven we ons vluchtprogramma na 1 maart. 
 • Onze passagiers die met onze maatschappij moesten reizen tussen 30 januari en 1 maart kunnen hun reis uiteraard kosteloos uitstellen naar een latere datum en onder dezelfde voorwaarden of eventueel terugbetaald worden*
 • Onze passagiers die na 30 januari een terugvlucht naar België of de Franse Antillen hebben gepland, kunnen via een andere maatschappij worden herboekt. Onze klantenservice neemt de komende dagen schriftelijk of telefonisch contact op met elk van deze passagiers 

Gezien het aantal betrokken personen, behandelen we de wijzigingen individueel en in volgorde van prioriteit volgens de dichtstbijzijnde data. Het kan dus enkele dagen duren voordat we met u contact kunnen opnemen. Wij danken u alvast voor uw begrip en geduld.

Belangrijk: als uw ticket is geboekt via een reisbureau, neem dan contact op met uw reisbureau zodat zij de nodige wijzigingen kunnen doorvoeren

Voor elke verplaatsing van uw reis of vragen omtrend uw reservering, kunt u ons een e-mail sturen naar [email protected] met vermelding van uw naam, achternaam, telefoonnummer en reserveringsnummer. Een medewerker van onze klantenservice neemt zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op. Aan elk van onze passagiers zal een oplossing geboden worden

Hoewel de terugkeer naar een stabiele en genormaliseerde situatie langer zal duren dan we allemaal hadden verwacht, blijven we optimistisch en vastbesloten om onze activiteiten zo snel mogelijk te hervatten. Wij danken u nogmaals voor uw vertrouwen en zullen de komende dagen gebruiken om onze volgende vlucht met u voor te bereiden!

Tot die tijd willen we dat u in goede gezondheid blijft en geniet van elk mooi moment.

Tot zeer binnenkort!

Het Air Belgium Team

*Voor een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijk geplande reisdatum en in hetzelfde seizoen.

18.01.21 — 12:01

COVID-19 // Update van 18 januari 2021

De Franse autoriteiten leggen met onmiddellijke ingang nieuwe reisvoorwaarden op voor passagiers die naar de Antillen reizen

Geachte Air Belgium reiziger, 

Mevrouw, meneer, 

De Franse autoriteiten hebben dit weekend de inreisvoorwaarden herzien voor de overzeese gebieden, inclusief de bestemmingen die Air Belgium bedient: Guadeloupe en Martinique. De varianten van het COVID-19-virus en hun hoge transmissiesnelheid hebben er inderdaad toe geleid dat de Franse autoriteiten de toegangsvoorwaarden tot deze twee eilanden hebben herzien.

Vanaf 18 januari 2021, om toegang te krijgen tot het grondgebied van de eilanden Guadeloupe en Martinique:

 • Passagiers moeten altijd binnen de 72 uur voor vertrek een RT-PCR-test laten uitvoeren en een bewijs van de resultaten van een negatieve RT-PCR kunnen voorleggen bij de incheckbalie.
 • Antigene (snel)tests worden niet langer aanvaard door de autoriteiten van Guadeloupe en Martinique.
 • Passagiers dienen bij aankomst een quarantaine van 7 dagen in acht te nemen:
  • Voor degenen die in een hotel of resort verblijven: klanten kunnen zich blijven verplaatsen binnen de hotelinfrastructuur (hotelrestaurant(s), hotelstrand(en), enz.) met respect voor de van toepassing zijnde sanitaire maatregelen. Ook moet elke vorm van contact zoveel mogelijk vermeden worden. Het is NIET toegestaan ​​het hotel te verlaten voor het einde van de quarantine van zeven dagen.
  • Voor degenen die in een vakantiehuis verblijven: het is niet toegestaan ​​uw woning te verlaten voor het einde van de quarantaine van 7 dagen, met uitzondering van essentiële verplaatsingen. (medische redenen of om boodschappen te doen).
 • Passagiers die meer dan 7 dagen op een van deze twee eilanden verblijven, moeten allemaal zonder uitzondering 7 dagen na aankomst verplicht slagen voor een RT-PCR-test ter plaatse.

Deze nieuwe maatregelen hebben een zeer grote impact op het reizen naar de Franse Antillen en dreigen de komende dagen nog verstrengd te worden. Wij betreuren ten zeerste deze last minute situatie.

 • Voor passagiers die deze week vertrekken en terugkeren: onze vluchten met vertrek vanuit Brussel Charleroi, Pointe à-Pitre en Fort-de-France op 19 en 22 januari 2021 zijn verzekerd maar met inachtname van de hierboven uiteengezette voorwaarden.
 • Voor passagiers die vertrekken en terugkeren na 22 januari 2021: in dit stadium wachten we op de bevestiging van de lokale prefecturen waarin wordt aangegeven of vluchten tijdelijk moeten worden opgeschort vanaf 22 januari 2021.
 • Voor passagiers met een vlucht gepland vanuit Brussel Charleroi vanaf 26 januari:
  • Wij raden hen aan om hun reis uit te stellen naar een latere datum, als ze geen dwingende redenen hebben om een ​​reis naar de Antillen te rechtvaardigen. We maken het voor al onze passagiers mogelijk om hun reis kosteloos te herboeken en deze binnen een jaar na hun oorspronkelijke reisdata te voltooien.
  • Voor degenen wiens reis gerechtvaardigd is om dwingende redenen, en in het geval dat we niet geautoriseerd zijn om onze vluchten uit te voeren, wordt indien mogelijk op dezelfde data een oplossing via een andere maatschappij aangeboden.
 • Voor passagiers met een retourvlucht die vertrekt vanuit Pointe à-Pitre of Fort-de-France vanaf 26 januari 2021:
  • We zullen de komende dagen in volgorde van prioriteit van de vluchtdata, tegen het einde van deze week contact met hen opnemen en dit van  zodra we door de prefecturen op de hoogte zijn gesteld van het al dan niet handhaven van de toelating van onze vluchten, op- en na deze datum.
  • In het geval dat AB-vluchten vanaf 26 januari niet langer zijn toegestaan, wordt indien mogelijk op dezelfde data een oplossing via een andere maatschappij aangeboden.
 • Ter herinnering, voor al onze passagiers die hun reis naar een latere datum willen uitstellen, zijn uiteraard onze gratis uitstelvoorwaarden van toepassing.

In ieder geval zal elk van onze passagiers die een rechtstreekse reservering hadden op airbelgium.com, individueel en persoonlijk gecontacteerd worden door onze verkoopafdeling in volgorde van prioriteit volgens de vertrekdata. Voor passagiers die een reservering hebben via een reisbureau of via een touroperator, nodigen we hen uit om onmiddellijk contact op te nemen met hun bureau.

Prioriteit wordt natuurlijk gegeven aan passagiers die deze week zouden reizen. Passagiers die na 26 januari zouden reizen en hun reisdata willen wijzigen, nodigen wij uit om ons te  emailen op: [email protected]. Wij verzekeren u dat aan al onze passagiers een oplossing wordt aangeboden

Ook al is Air Belgium op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze nieuwe maatregelen, noch voor de uitvoering met onmiddellijke ingang ervan en zonder voorafgaande kennisgeving, het spijt ons oprecht voor al onze passagiers en delen mee inhun frustratie. We bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak.

Voor meer details over de beslissingen die genomen zijn door de Franse autoriteiten, nodigen we u uit om de decreten van 15 januari 2021 en het prefectuurbesluit van 16 januari 2021 via deze links te raadplegen:

Decreet van 15 januari 2021
Prefecturaal decreet van Guadeloupe van 16 januari 2021
Prefecturaal decreet van Martinique van 16 januari 2021

We houden u op de hoogte van de volgende evoluties.

Wij danken u alvast voor uw geduld

Tot heel binnenkort,

Het Air Belgium Team

17.12.20 — 11:12

Betaal nu uw tickets in 3 termijnen!

Air Belgium biedt u in samenwerking met de FLOA Bank de mogelijkheid om uw tickets in 3 termijnen te betalen. En het is gemakkelijk. Selecteer de gewenste vluchten, klik op de knop 'betaal in 3x' en betaal enkel het eerste derde deel van uw volledige aankoop.

Het enige dat u nog hoeft te doen, is uw VISA of Mastercard bij de hand te houden om uw vluchten te boeken. U hoeft geen ondersteunende documenten of aanvullende details te verstrekken.

Een eerste termijn wordt afgeschreven op de dag van uw reservering, dus een derde van het totale bedrag van uw winkelmandje. De overige tweederde wordt apart afgeschreven op respectievelijk 30 dagen en 60 dagen na uw reservering. De 3 maandelijkse betalingen worden afgeschreven van dezelfde kredietkaart die u heeft opgegeven bij het maken van uw eerste reservering.

Het 'kleine extraatje': voor elke reservering gemaakt tot 31 januari 2021 betaalt u geen kredietkosten!

Deze betalingsfaciliteit is voorbehouden voor alle natuurlijke personen die in België, het vasteland van Frankrijk of in de overzeese departementen en territoria wonen. Geldig voor elke reservering van minder dan € 6.000.

Indien u meer informatie wilt, gelieve dan hier te klikken. Aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder.

Bedankt voor uw vertrouwen en tot snel.

Het Air Belgium-team

10.12.20 — 16:12

Belangrijke communicatie - Martinique en Guadeloupe terug in de oranje zone

De gezondheidssituatie op Martinique en Guadeloupe is de afgelopen weken aanzienlijk verbeterd, met COVID-19-indicatoren die allemaal onder de alarm- of waakzaamheidsdrempels vallen.

Bijgevolg heeft het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken de beslissing genomen om deze twee zones terug te plaatsen in de oranje zone.

Dit betekent dat:

 • Passagiers uit Martinique en Guadeloupe zijn dus niet langer onderworpen aan de quarantaineverplichting bij terugkeer naar België. Zorg er echter voor dat u het “Passenger Tracking Form” binnen 48 uur vóór uw aankomst in België invult.
 • De toegangsbeperkingen tot Martinique werden eerder deze week door de prefectuur opgeheven en restaurants gaan daar vanaf morgen 11 december weer open.
 • De enige verplichting: elke passagier moet de resultaten van een negatieve RT-PCR-test, uitgevoerd 72 uur vóór de vlucht, voorleggen bij het instappen op de luchthaven van Brussel Charleroi.

We zullen er alles aan blijven doen om u een prettige reis te bezorgen en kijken ernaar uit u weer aan boord te verwelkomen.

Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen,

Het Air Belgium team

21.08.20 — 08:08

ZEN! Wijzig gratis de data van uw reis en zelfs uw bestemming!

Beste Reiziger,

We begrijpen dat in de huidige situatie, reizen een bron van stress en aarzeling is voor iedereen die zijn volgende reis of vakantie wil boeken.

Indien u ook nog met zoveel vragen zit, hebben we iets dat u hoogstwaarschijnlijk gerust kan stellen!

Air Belgium biedt u de gemoedsrust en het zen-effect aan met zijn "ZEN" -formule voor het boeken van tickets op zijn verschillende vluchten.

Wees relax! Vanaf nu kunt u voor elk ticket dat gekocht wordt tot en met 31 december 2020, uw ticket gratis wijzigen:

 • De data van uw tickets, voor een reis die moet plaatsvinden voor 31 december 2021.
 • De bestemming, voor een reis die moet plaatsvinden voor 31 december 2021.

En aangezien we willen dat iedereen super ZEN blijft 😊, kunt u ook volledig worden terugbetaald indien COVID 19 ons verhindert om onze vluchten uit te voeren.

 • In het geval dat u de data van uw reis wilt wijzigen, hoeft u alleen maar naar "Mijn reservering" te gaan en het eventuele prijsverschil te betalen.
 • Neem voor een wijziging van bestemming contact met ons op via e-mail op [email protected] en dit minstens 7 dagen voor uw vertrek.

Geen last-minute boekingsdruk meer en ook geen frustratie meer om de beste tarieven mis te lopen! Boek nu de data en tarieven die u het beste schikken en blijf gewoon ZEN!

Aarzel niet om de pagina over COVID 19 op onze website te raadplegen voor meer informatie.

We kijken ernaar uit om u aan boord te verwelkomen... Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen!

Het Air Belgium-team

NB: Deze aanbieding is geldig van 20 augustus 2020 tot en met 31 oktober 2020, ongeacht de reserveringsdatum. Air Belgium geeft u de mogelijkheid om eenmalig uw data en/of bestemming te wijzigen,en dit volledig gratis en ongeacht de voorwaarden van uw ticket. In het geval dat u de data van uw reis wilt wijzigen, hoeft u alleen maar naar "Mijn reservering" te gaan en het eventuele prijsverschil te betalen. Neem voor een wijziging van bestemming contact met ons op via e-mail op [email protected] en dit minstens 7 dagen voor uw vertrek. In het geval dat uw nieuw verzoek zou leiden tot een tariefwijziging, dan wordt u simpelweg gevraagd om het verschil bij te betalen zodat wij de gewenste wijziging kunnen registreren en bevestigen. De overige voorwaarden en diensten verbonden aan de aankoop van het ticket blijven geldig en van toepassing.

04.03.20 — 16:03

Verbod op het binnenbrengen van planten, fruit, groenten, bloemen of zaaigoed in de Europese Unie zonder fytosanitair certificaat

Om alle risico's voor de voeding van mens en dier uit te sluiten en de gezondheid en kwaliteit van gewassen te waarborgen, besteedt de Europese Unie (EU) bijzondere aandacht aan de bescherming van planten. Het verkeer van planten vanuit derde landen wordt dan ook gecontroleerd om te voorkomen dat schadelijke organismen binnengebracht worden, zich verspreiden en vestigen in de EU.

Ter herinnering, een Europese verordening verbiedt sinds 14 december 2019 de invoer van plantenmateriaal afkomstig van derde landen in alle lidstaten van de Europese Unie.

Concreet is de invoer van planten, fruit, groenten, snijbloemen, zaaigoed en andere verse delen, aarde en bepaalde houtsoorten afkomstig van landen buiten de Europese Unie dus verboden. Dit verbod op de invoer van plantenmateriaal is eveneens van toepassing op de eilanden Guadeloupe, op Martinique, Frans-Guyana, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin alsook op de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla.

De invoer van plantenmateriaal zou echter toegelaten kunnen zijn, op voorwaarde dat het vergezeld is van een fytosanitair certificaat uitgereikt door het land van oorsprong.

Er zijn ook uitzonderingen toegelaten voor bepaalde fruitsoorten: ananassen, kokosnoten, doerians, bananen en dadels afkomstig van alle landen mogen ingevoerd worden.

Producten met een hoog risico (aardappels, aarde, bladeren, citrusvruchten, enz.) zijn in ieder geval verboden.

De douanediensten van de lidstaten van de Europese Unie voeren controles uit.

26.02.20 — 13:02

Dieren met een korte snuit

Beste passagiers,

Goed nieuws voor jouw (harige) vriend! Als jouw hond tot de brachycefale of kortschedelig rassen behoort (zogenaamde 'kortsnuiten'), mag je deze meenemen op reis met Air Belgium.

Hoe ga je tewerk? Het volstaat een vrijwaringsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is verplicht, ongeacht of jouw dier in de cabine of in het ruim reist.

Je vindt alle nuttige informatie in de sectie 'Huisdieren aan boord' op onze website.

Goede reis en hopelijk tot binnenkort!

26.02.20 — 13:02

Douanevrijstellingen die gerespecteerd moeten worden

Beste passagiers,

Wij willen je aandacht vestigen op de douanevrijstellingen die gerespecteerd moeten worden voor jouw reis naar de Franse Antillen.

Hoewel Fort-de-France en Pointe-à-Pitre deel uitmaken van het Franse grondgebied, worden de overzeese gebieden zoals Martinique en Guadeloupe immers beschouwd als niet-communautair Europese grondgebied.

Er gelden dus beperkingen voor de invoer van producten vanuit deze gebieden, en voor rum in het bijzonder, waardoor je slechts een liter per persoon mag meenemen.

Voor meer informatie kan je de site raadplegen van de FOD Financiën en Douanen en Accijnzen voor België, en het portaal van de Direction générale des douanes et droits indirects voor Frankrijk.

Wij kijken ernaar uit om je binnenkort aan boord te verwelkomen!